Οι επιλογές στο δικτυακό τόπο Print

Ο δικτυακός τόπος του Γυμνασίου Πλατανιά περιλαμβάνει τρεις περιοχές επιλογών.

Στην κορυφή της σελίδας θα βρείτε επιλογές που οδηγούν σε γενικές πληροφορίες σχετικά με το Γυμνάσιο.

Στα δεξιά της σελίδας θα εντοπίσετε τις κύριες επιλογές του δικτυακού τόπου όπως επίσης και επιλογές που οδηγούν σε "θεματικές παρουσιάσεις" (Όλοκληρωμένες εργασίες παλαιοτέρων ετών) αλλά και επιλογές στην κατηγορία "Υλικό μαθημάτων" που μπορεί να φανούν χρήσιμες στον καθ' ένα.

Τέλος στο αριστερό τμήμα της σελίδας θα εντοπίσετε επιλογές που οδηγούν με γρήγορο τρόπο σε περιεχόμενο στο εσωτερικό του δικτυακού τόπου. Οι επιλογές αυτές θα αλάζουν ανάλογα σε πια περιοχή βρίσκεστε κάθε φορά.