Μαθηματικά : Poster ανάρτησης στον τοίχο της τάξης Print
Written by Παπαστάμος Βασίλης   
Tuesday, 09 December 2014 13:07

Δημιουργήσαμε τα παρακάτω Poster και τα τυπώσαμε έτσι ώστε να αναρτώνται στις τάξεις

1. Ο Πυθαγόρας και το πυθαγόριο θεώρημα