Περιπέτεια στη δυναμοχώρα Print
Written by Παπαστάμος Βασίλης   
Saturday, 23 January 2021 13:50

Εικονογραφημένη ιστορία που προέκυψε από την εκπαιδευτική δράση Μαθηματικών της εκπαιδευτικού Γαλάνη Μαρίας. Καλύπτει τις δυνάμεις των αριθμών και χρησιμοποιείτε ως εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία του αντίστοιχου κεφαλαίου. Σενάριο και σκίτσα δημιουργήθηκαν από τους μαθητές που συμμετείχαν στη δράση.

[Σε μορφή pdf]


Last Updated on Tuesday, 26 January 2021 14:40