Αναζητώντας την Ευρωπαϊκή Διάσταση του Σχολείου μας- Blog με πληροφορίες επιμορφώσεων Print
Written by Ψυχογιού Διονυσία   
Wednesday, 11 December 2019 17:00

Πληροφορίες για τα οργανωμένα μαθήματα που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Πλατανιά κατά το διάστημα υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ KA1 με τίτλο "Αναζητώντας την Ευρωπαϊκή Διάσταση του Σχολείου μας" υπάρχουν διαθέσιμες στη διεύθυνση


https://searching-europe.blogspot.com/Last Updated on Wednesday, 11 December 2019 17:12